e mail   info@agrarischverzekerd.nl

BRANDPREVENTIE

Brandveilig ondernemen belangrijker dan ooit
Zeker één op de tien bedrijfsbranden ontstaat tijdens brandgevaarlijke werkzaamheden. Dat betekent –naast direct gevaar– veel schade op korte en lange termijn.

De partners van Mechanisatie Verzekerd geven u preventieadviezen op maat, zodat u vervolgens brandveilig kunt ondernemen.

De website checklistbrand.nl –een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland– bevat een checklist die zich richt op de risico’s van brandstichting. In vergelijking met een ‘gewone’ brand levert brandstichting vaak meer schade op, doordat de brand vaak op kwetsbare punten wordt aangestoken op momenten dat niemand aanwezig is in het bedrijf. 

Gevaarlijke werkzaamheden
Een nieuw instrument is de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden. Ondernemers laten incidenteel of regelmatig werkzaamheden uitvoeren door eigen personeel of externe partijen. Denkt u bijvoorbeeld aan schilderwerk, (kleine) verbouwingen of herinrichting van ruimtes, maar ook aanpassingen aan leidingen en elektrische installaties of herstel van daken. Deze werkzaamheden zijn vaker dan ondernemers zich beseffen brandgevaarlijk. Bij het lassen, slijpen, solderen en verf afbranden komen vonken en bolletjes gesmolten materiaal vrij, met temperaturen ruim boven de 1000 graden Celsius, die kunnen wegspringen en brand veroorzaken.

Branden leveren, naast gevaar en directe schade aan de opstallen en inventaris voor u als ondernemer, uw medewerkers en eventueel uw buren, veel ellende op. Bedrijfsbranden leiden vaak tot langdurige onderbreking van het productieproces en in veel gevallen ook tot verlies van klanten en mogelijk zelfs tot faillissement.

De checklist bestaat uit een aantal vragen, met als uitkomst een brandveiligheid advies op maat.

Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden
Naast de introductie van de digitale Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden is er ook een Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden ontwikkeld. U kunt aan de hand van dit formulier de uitvoerder van werkzaamheden laten aangeven welke (brand)risico’s zijn verbonden aan de werkzaamheden en welke veiligheidsmaatregelen hierbij moeten worden getroffen.

Agro Elektra Inspectie
Bij een Agro Elektra Inspectie worden de mogelijke risico’s geïnventariseerd van de elektrische installatie in relatie tot brandveiligheid, onveilige situaties voor mens en dier en de bedrijfscontinuïteit.

De inspectie wordt uitgevoerd op de installatie die vast in het gebouw is geïnstalleerd. Hieronder vallen geen vast opgestelde machines, deze worden tot en met de hoofdschakelaar geïnspecteerd.

De Agro Elektra Inspectie richt zich op die onderdelen van uw installatie die de grootste risico’s op brand of elektrocutie vormen.

N.B.: Elk bedrijf is bij wet verplicht te zorgen voor een veilige elektrische werkomgeving!
Dit kan regelmatig worden getoetst met een inspectie conform de NEN 3140. Deze is veel uitgebreider en kostbaarder dan de Agro Elektra Inspectie. De Agro Elektra Inspectie richt zich alleen op het voorkomen van de grootste risico’s op brand of letsel en voldoet dus niet aan de wettelijke eisen.

Visuele inspectie
Beslaat het visueel beoordelen van de installatie op bijvoorbeeld: corrosie, aanrakingsgevaar en ontbrandingsmogelijkheden.

Meting en beproeving
Bij meting en beproeving wordt de installatie inwendig onderzocht op onder andere slijtage, functioneren van veiligheden, mogelijke overbelasting en installatiefouten.

Thermografisch onderzoek
Met behulp van infrarood temperatuurmetingen, bij normaal bedrijf, kan men hoge temperaturen in de installatieverdelers signaleren die brand kunnen veroorzaken.

Een tweetal keuringsinstanties die een dergelijke keuring kunnen uitvoeren zijn:
• Keuring Service Nederland
• Arepa Inspexx

Hooibroei
Een bekend probleem bij boeren die werken met hooibalen en hooiopslag. Elke agrariër richt zich op de kwaliteit van het hooi, dat meestal wordt gebruikt als voerproduct voor het vee. Hooibroei wordt door iedereen erkend als een reëel gevaar, maar tussen alle activiteiten op en rond het boerenerf is het toch vaak een ‘vergeten’ sluipmoordenaar.

Wat is hooibroei?
Hooibroei is een natuurlijk proces dat altijd optreedt wanneer (grote) hoeveelheden hooi worden gebundeld. Bij te hoge temperaturen veroorzaakt hooibroei ‘verassing’ in de hooistapel of zelfs brand. Verlies van het hooi is kostbaar en in ernstige gevallen kan door een uitslaande brand zelfs het hele boerenbedrijf worden getroffen. Brand- en waterschade aan schuren, machines en woonhuis hebben een grote impact. De financiële schade kan hoog oplopen.

Preventie
Om de kans op hooibroei te verkleinen kunt u een aantal dingen doen. Goede ventilatie tijdens de opslag en het droog persen van de balen zijn daarbij belangrijke speerpunten.

Controles door collega’s uit de agrarische sector
De controleurs van de diverse verzekeraars beschikken over geavanceerde meetapparatuur. Met een thermometer aan een vier meter lange flexibele lans bepalen zij de temperatuur in de kern van de opslag. Boven 50 graden is waakzaamheid geboden. Meet de controleur een hogere temperatuur, dan blijft hij deze volgen, zo nodig met dagelijkse controles. Blijft de temperatuur oplopen, dan wordt het hooi vaak met assistentie van de brandweer uit de opslag gehaald.
Hooi wordt tegenwoordig vaak in grote balen van 400-500 kilo geperst en in een schuur opgeslagen. Deze balen dienen zodanig te worden gestapeld dat de ontstane warmte weg kan. De belangrijkste preventiemaatregel ter voorkoming van broei is het hooi goed gedroogd opslaan.

Samenvattend

 
Maai het gras als het droog is én baal uw hooi of stro zo droog mogelijk
• Zorg voor voldoende ventilatie, zowel tijdens het hooien als ook in de opslagruimte
• Stapel niet te hoog, maximaal 3 balen op elkaar/span>
• Controleer regelmatig de temperatuur en schakel bij twijfel uw hooibroeicontroleur in


De moderne technieken van het strakke persen van hooibalen zorgt voor een hoger risico, daarom is preventie nu nog belangrijker geworden.

Links en downloads

   Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden
   Checklist Brandstichting
   Checklist Stalbranden
   Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden
  Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden  (pdf)