e mail   info@agrarischverzekerd.nl

BRANDPREVENTIE

Brandveilig ondernemen belangrijker dan ooit
Zeker één op de tien bedrijfsbranden ontstaat tijdens brandgevaarlijke werkzaamheden. Dat betekent –naast direct gevaar– veel schade op korte en lange termijn.

De partners van Agrarisch Verzekerd geven u preventieadviezen op maat, zodat u vervolgens brandveilig kunt ondernemen.

De website checklistbrand.nl –een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland– bevat een checklist die zich richt op de risico’s van brandstichting. In vergelijking met een ‘gewone’ brand levert brandstichting vaak meer schade op, doordat de brand vaak op kwetsbare punten wordt aangestoken op momenten dat niemand aanwezig is in het bedrijf. 

Gevaarlijke werkzaamheden
Een nieuw instrument is de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden. Ondernemers laten incidenteel of regelmatig werkzaamheden uitvoeren door eigen personeel of externe partijen. Denkt u bijvoorbeeld aan schilderwerk, (kleine) verbouwingen of herinrichting van ruimtes, maar ook aanpassingen aan leidingen en elektrische installaties of herstel van daken. Deze werkzaamheden zijn vaker dan ondernemers zich beseffen brandgevaarlijk. Bij het lassen, slijpen, solderen en verf afbranden komen vonken en bolletjes gesmolten materiaal vrij, met temperaturen ruim boven de 1000 graden Celsius, die kunnen wegspringen en brand veroorzaken.

Branden leveren, naast gevaar en directe schade aan de opstallen en inventaris voor u als ondernemer, uw medewerkers en eventueel uw buren, veel ellende op. Bedrijfsbranden leiden vaak tot langdurige onderbreking van het productieproces en in veel gevallen ook tot verlies van klanten en mogelijk zelfs tot faillissement.

De checklist bestaat uit een aantal vragen, met als uitkomst een brandveiligheid advies op maat.

Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden
Naast de introductie van de digitale Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden is er ook een Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden ontwikkeld. U kunt aan de hand van dit formulier de uitvoerder van werkzaamheden laten aangeven welke (brand)risico’s zijn verbonden aan de werkzaamheden en welke veiligheidsmaatregelen hierbij moeten worden getroffen.

Landbouw - Elektra inspectie SCIOS Scope 10 | NTA8220

De elektra inspectie SCIOS Scope 10 is gebaseerd op de NTA 8220 beoordelingsmethode en richt zich specifiek op de brandveiligheid van elektrische installaties. Deze inspectie voldoet aan de eisen van verschillende verzekeraars.

Waarom deze inspectie?
De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Het uitvoeren van een NEN 3140 / SCIOS Scope 8 inspectie is als uitgangspunt niet altijd voldoende. De SCIOS Scope 10 inspectie is ontwikkeld ten behoeve van de inspectie omtrent brandrisico's bij elektrische installaties als aanvulling op de NEN 3140 / SCIOS Scope 8. Deze inspectiemethodiek is ontwikkeld door elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche.

Wat houdt deze inspectie in?
Een erkend en onafhankelijk keuringsbedrijf - inspecteert jouw elektrisch materieel: de elektrische installatie en risicovolle elektrische apparaten. Deze inspectie past precies bij de risicofactoren van jouw bedrijf en bestaat altijd uit:

• Een visuele controle, er worden foto’s gemaakt van risicovolle situaties;
• Metingen en testen;
• Infraroodopnames van de verdeelinrichtingen om de temperatuur te controleren.

Je ontvangt na de inspectie een helder, begrijpelijk inspectierapport met alle bevindingen.

Kenmerken SCIOS Scope 10 inspectie:

• Je voldoet hiermee aan de eisen die je verzekeringsmaatschappij stelt aan de keuring van de elektrische installatie en het gebruik ervan.
• De inspectie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk inspectiebedrijf.
• De inspectie bestaat uit een uitgebreide visuele inspectie, metingen en beproevingen en warmtebeeldopnames.
• Je krijgt inzicht in de belangrijke elektrische risico’s die de continuïteit van uw bedrijf bedreigen.
• De SCIOS Scope 10 inspectie geeft extra aandacht aan elektra risico’s die in uw branche veel voorkomen.
• De inspectie richt zich ook op risicovolle elektrische apparaten.
• Elke afwijking wordt gefotografeerd en aangeduid zodat uw installateur deze eenvoudig kan opsporen.
• Van elke afwijking wordt het risico omschreven en aangegeven wat je moet doen om het probleem op te lossen.
• Je krijgt inzicht in de oorzaken van de gebreken. Zo weet je of je daar zelf iets aan kunt doen of niet.
• Je krijgt bij de rapportage ook advies op maat. Daarmee kan je in de toekomst dezelfde afwijkingen voorkomen.
• Bij de rapportage zit een herstelverklaring die de installateur moet ondertekenen. Daarmee weet je zeker dat alle gebreken goed verholpen zijn.

Keuringsinstanties die een dergelijke keuring kunnen uitvoeren zijn o.a.:

Arepa Inspexx
Elektrospekt
Keuring Service
ProScan

Hooibroei
Een bekend probleem bij boeren die werken met hooibalen en hooiopslag. Elke agrariër richt zich op de kwaliteit van het hooi, dat meestal wordt gebruikt als voerproduct voor het vee. Hooibroei wordt door iedereen erkend als een reëel gevaar, maar tussen alle activiteiten op en rond het boerenerf is het toch vaak een ‘vergeten’ sluipmoordenaar.

Wat is hooibroei?
Hooibroei is een natuurlijk proces dat altijd optreedt wanneer (grote) hoeveelheden hooi worden gebundeld. Bij te hoge temperaturen veroorzaakt hooibroei ‘verassing’ in de hooistapel of zelfs brand. Verlies van het hooi is kostbaar en in ernstige gevallen kan door een uitslaande brand zelfs het hele boerenbedrijf worden getroffen. Brand- en waterschade aan schuren, machines en woonhuis hebben een grote impact. De financiële schade kan hoog oplopen.

Preventie
Om de kans op hooibroei te verkleinen kunt u een aantal dingen doen. Goede ventilatie tijdens de opslag en het droog persen van de balen zijn daarbij belangrijke speerpunten.

Controles door collega’s uit de agrarische sector
De controleurs van de diverse verzekeraars beschikken over geavanceerde meetapparatuur. Met een thermometer aan een vier meter lange flexibele lans bepalen zij de temperatuur in de kern van de opslag. Boven 50 graden is waakzaamheid geboden. Meet de controleur een hogere temperatuur, dan blijft hij deze volgen, zo nodig met dagelijkse controles. Blijft de temperatuur oplopen, dan wordt het hooi vaak met assistentie van de brandweer uit de opslag gehaald.
Hooi wordt tegenwoordig vaak in grote balen van 400-500 kilo geperst en in een schuur opgeslagen. Deze balen dienen zodanig te worden gestapeld dat de ontstane warmte weg kan. De belangrijkste preventiemaatregel ter voorkoming van broei is het hooi goed gedroogd opslaan.

Samenvattend

 
Maai het gras als het droog is én baal uw hooi of stro zo droog mogelijk
• Zorg voor voldoende ventilatie, zowel tijdens het hooien als ook in de opslagruimte
• Stapel niet te hoog, maximaal 3 balen op elkaar/span>
• Controleer regelmatig de temperatuur en schakel bij twijfel uw hooibroeicontroleur in


De moderne technieken van het strakke persen van hooibalen zorgt voor een hoger risico, daarom is preventie nu nog belangrijker geworden.

Links en downloads

   Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden
   Checklist Brandstichting
   Checklist Stalbranden
   Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden
  Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden  (pdf)