e mail   info@agrarischverzekerd.nl

Partners

in de agrarische sector

Agrarisch Verzekerd

 veel meer dan een verzekeringspakket!

Partners in de agrarische sector

De ontwikkelingen in de agrarische sector gaan snel en vragen om een voortdurende afstemming van uw bedrijfsvoering. Belangen worden groter en risico’s worden complexer en omvangrijker. 

• Heeft u alles nog in beeld en onder controle?
• Zijn uw risico’s en bezittingen voldoende beschermd?
• Kunt u na schade weer snel aan de slag?

 Allemaal vragen waarmee de partners van Agrarisch Verzekerd u kunnen helpen.

 Agrarisch Verzekerd is een initiatief van Post Risicobeheer en Jacob van der Goot Agrarische Verzekeringen, 2 gespecialiseerde partners in de agrarische sector.

 Vanuit onze jarenlange kennis en ervaring, kennen wij als geen ander de specifieke risico’s van bedrijven werkzaam in de agrarische sector.

 Denk hierbij aan
Aansprakelijkheid
Brand
Letsel
Ziekte/ongevallen rundvee
Schade aan werkmaterieel
Schade aan gewassen
Gevolgschade door uitval regelapparatuur
Diefstal
Juridische conflicten

 Wij adviseren en begeleiden u graag op een professionele en proactieve wijze, zodat wij samen met u de continuïteit van uw onderneming kunnen waarborgen.

 Wij komen graag met u en uw onderneming kennismaken!

 contact button

VIJF REDENEN OM TE KIEZEN VOOR AGRARISCH VERZEKERD

1 Persoonlijke aandacht
De partners van Agrarisch Verzekerd bouwen bewust aan een lange termijn relatie met u als klant. Dit ziet u terug in onze uitstekende service.

2 Een ondernemende partner
De partners van Agrarisch Verzekerd zijn proactief, snel en goed bereikbaar. Oftewel: net zo ondernemend als u. Bij schade of problemen staan wij direct voor u klaar, ook ‘s avonds en in het weekend.

3 Focus op goed risicobeheer
U helpen slim om te gaan met uw risico’s, dat is ons uitgangspunt. Verzekeringen zijn daarbij een middel, geen doel op zich.

4 Totale ontzorging
Van advies tot verzekering en schadeafwikkeling: Wie samenwerkt met de partners van Agrarisch Verzekerd, heeft nergens omkijken naar.

5 Deskundig en onafhankelijk
Met onze kennis en ervaring in de mechanisatiesector kunnen wij u op deskundige wijze adviseren. Dankzij onze samenwerking met tal van verzekeraars, bent u altijd verzekerd van goede voorwaarden en een aantrekkelijke prijs.


 

Partners

 

Post Risicobeheer met beleid verzekerd

Agrarisch Verzekerd Van der Goot

Registraties

Registraties

Post Risicobeheer is bij een aantal organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. 
Alleen als een onderneming aan de strenge eisen van de AFM voldoet, ontvangt zij een vergunning om bepaalde financiële diensten te verlenen. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12043748. Het register van vergunninghouders kunt u vinden op afm.nl/registers.

Post Risicobeheer heeft een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
• Schadeverzekeringen

• Inkomensverzekeringen

• Zorgverzekeringen
• Levensverzekeringen
• Spaarrekeningen Betaalrekeningen

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Uiteraard doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u ons hierover direct te informeren. Wij zullen dan ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u contact zoeken met het Klachteninstituut, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij het KiFiD is 300.016205. Het register kunt u vinden op kifid.nl.

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 64564495.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij zijn ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De taken en bevoegdheden van deze instantie staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.