e mail   info@agrarischverzekerd.nl

Downloads

Hieronder vindt u een aantal relevante documenten en formulieren om u verder te helpen.

Algemeen
 
   
Verbond van Verzekeraars
  Bedrijfsregeling Brandregres 2014
   
CCV
  CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
   
Arbowetgeving
  Steunpunt RI&E
 
  Arboportaal
 
  Arbowet agrariërs
   
de Vereende (praalwagenverzekering)
  Folder praalwagen 2017
 
  Aanvraagformulier praalwagen 2017
 
  Verklaring technische deugdelijkheid praalwagen 2017
   
Avéro Achmea
  ToplandPolis Toelichting
 
  ToplandPolis Wijzer
 
  Advieskaart Brandpreventie in Kassen
   
Delta Lloyd
  Goed verzekerd met het Agrarisch Ondernemerspakket
   
ASR
  Brochure Agrarische bedrijfsgebouwen en roerende zakenverzekering ASR
 
  Brochure Landmateriaalverzekering ASR

   
Polisvoorwaarden  
   
 Avéro Achmea
  ToplandPolis Begrippenlijst
 
  ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H1 Gebouwen
 
  ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H2 Bedrijfsmiddelen
 
  ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H3 Bedrijfsstagnatie
 
  ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H4 Verkeer
 
  ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H5 Aansprakelijkheid
 
  ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H6 Rechtsbijstand
 
  ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H7 Milieu
 
  ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H8 Algemene bepalingen
 
  ToplandPolis Clausuleblad Terrorisme-dekking

 
Delta Lloyd
  Agrarisch ondernemers pakket

 
ASR 
  Algemene Voorwaarden Bedrijfsverzekeringen Model AVZ
 
  Bedrijfsverzekeringen Model ALB 06-2
 
  Bedrijfsverzekeringen Model AVZ 11-1
 
  Bedrijfsverzekeringen Model TLM 11-1
 
  Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Agrariërs Model AVL 14-1
 
  Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Bedrijfsschadeverzekering voor Agrarische Bedrijven Model BAZ 06-1
 
  Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Indexverzekering voor Agrarische Gebouwen Model BAE 06-1
 
  Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Verzekering voor Agrarische Roerende Zaken Model BAG 06-1
 
  Bijzondere Voorwaarden Landmateriaal Casco Model TLMC 06-1
 
  Bijzondere Voorwaarden Landmateriaalverzekering WA Model TLMA 06-1
 
  Bijzondere Voorwaarden Klimaatbedrijfsschadeverzekering voor Levende Have Model BAB 06-1
 
  Bijzondere Voorwaarden Klimaatschadeverzekering voor Levende Have Model BAL 06-1
 
  Bijzondere Voorwaarden Catastrofe Verzekering voor Rundvee Model BAC 06-1
 
  Bijzondere Voorwaarden Brand Storm Verzekering voor Agrarische Roerende Zaken Model BAH 06-1
 
  Bijzondere Voorwaarden Brand Storm Indexverzekering voor Agrarische Gebouwen Model BAF 06-1
   
 
Overige voorwaarden kunt u hier inzien en downloaden op de website van serviceprovider Cascade Verzekeringsgroep.

   
Schade  
   
Avéro Achmea
  Schade-aangifte Algemeen

 
Delta Lloyd
  Schade-aangifte Algemeen
  Schade-aangifte Werkmaterieel

 
ASR 
  Schade-handleiding ASR voor zakelijke klanten
  Schadeformulier Algemeen ASR
 
  Schadeformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven ASR
 
  Schade aanmelding Landmateriaalverzekering voor kabel- en leidingschaden ASR